هزینه کنسولی

هزینه کنسولی

هزینه کنسولی به هزینه ای می گویند که نمایندگی‌ها کشورها در خارج از کشور ،(سفارت‌ ها، کنسولگری ها، نمایندگی‌های سیاسی و دفترهای حفاظت از منافع کشورها) از بابت بررسی، تائید و  تصدیق و صدور مدارک دریافت می‌کنند و مقدار آن بر اساس منافع ملی ، تعهدات و عرف های بین‌المللی، روابط دو کشور و رعایت عمل متقابل تعیین می‌شود.

در شرایط رد درخواست صدور روادید، هزینه کنسولی برگشت  داده نخواهد شد.

لازم به ذکر است که اگر متقاضی از اخذ ویزا منصرف شده باشد و در آن زمان تمایل به ارائه مدارک به ویزا سنتر نداشته باشد ، اگر هزینه کنسولی را پرداخت کرده باشد، آن هزینه تا مدت ۶ ماه از تاریخ رسید اعتبار دارد. (نیازی به هزینه مجدد کنسولی برای ارائه مدارک نیست).

۱۱۴ نمایشگاه بین المللی در فوریه- شهر کیف – کشور اوکراین

 

هزینه کنسولی

هزینه کنسولی

Call Now Buttonجهت تماس کلیک کنید
error: Alert: Content is protected !!