ترخیص

هزینه گمرکی محصولات ایرانی در اوکراین

نماینده ما بار را در گمرک ایران از شما تحویل می‌گیرد و ما بعد از ترخیص کالا در کشور اوکراین ، بار را به شما تحویل می‌دهیم. کلیه مدارک بار، پس از ترخیص در اختیار صاحب کالا قرار می‌گیرد. مانند فیتو، دکالاراتسیا و... هزینه حمل جداگانه محاسبه می‌گردد. تلفن راننده در اختیار صاحب کالا قرار خواهد گرفت تا روی حمل بار تا مقصد کنترل و نظارت داشته باشد.

تیم ما و تجار همکار، با در اختیار داشتن انبار و شبکه فروش در اوکراین، آمادگی دارد تا فروش محصولات کشاورزی شما در اوکراین را به صورت درصدی بر عهده بگیرد.

برای اطلاعات بیشتر، لطفا تماس بگیرید