اخبار

Our Blog post image goes here
Our Blog post image goes here
Our Blog post image goes here
Our Blog post image goes here
Our Blog post image goes here
Our Blog post image goes here

خانه اپرا ، تئاتر و باله لویو یک مرکز فرهنگی تاریخی در بزرگترین شهر غربی اوکراین است  که بروی مرداب رودخانه پلتا قرار دارد. 

Our Blog post image goes here

یک شرکت مهاجرتی معتبر (اوکراین ۲۰۱۷) جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

Our Blog post image goes here

در این مطلب به بررسی برخی از غذاهای محبوب اوکراینی می‌پردازیم تا در سفرتان به اوکراین حتما آن‌ها را امتحان کنید تا فرهنگ اوکراین را عمیقا احساس کنید

Our Blog post image goes here
Our Blog post image goes here
Our Blog post image goes here
Our Blog post image goes here

اوکراین کشوری در شرق اروپا و با داشتن یکی از قدرتمندترین پاسپورتهای جهان ثابت کرده روابط دیپلماتیک قوی دارد و این روابط قدرتمند باعث شده هروز بر اعتبار پاسپورت اوکراین اضافه شود.

 

Our Blog post image goes here
Our Blog post image goes here
Our Blog post image goes here
Our Blog post image goes here