021-79147

روزهای کاری و زمان پاسخگویی: یکشنبه الی پنج شنبه ها از ساعت 9 صبح الی 17:30 عصر  02179147

دولت کانادا دو برابر بیشتر از ظرفیت جذب پناهنده برای اوکراینی ها ظرف یکماه مجوز صادر کرد!!!

دولت کانادا دو برابر بیشتر از ظرفیت جذب پناهنده برای اوکراینی ها ظرف یکماه مجوز صادر کرد!!!

دولت کانادا دو برابر بیشتر از ظرفیت جذب پناهنده برای اوکراینی ها ظرف یکماه مجوز صادر کرد!!!

دولت کانادا دو برابر بیشتر از ظرفیت جذب پناهنده برای اوکراینی ها ظرف یکماه مجوز صادر کرد ، این تعداد مجوز در طول یکماه چندین برابر بیشتر از اعطا پناهندگی در چندین سال میباشد که کانادا در دوران های گذشته اعطا نموده .

140,877 اوکراینی ظرف ۲۶ روز گذشته یعنی از تاریخ ۱۲ آوریل تا به امروز درخواست پناهدگی از کانادا نموده اند . که از این تعداد 46,417.
مورد تایید قرار گرفته است .

Twice as many Ukrainians got the green light to come here under the Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET) in less than a month than Canada accepted as refugees in all of last year.
The CUAET pathway was flooded with 140,877 applications from Ukrainians looking for refuge in its first 26 days, by Apr. 12. That includes 46,417 who have already been approved by Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC).
That compares to only 20,010 new permanent residents who came to Canada as refugees in 2021

برای دریافت مشاوره رایگان مهاجرتی فرم زیر را پر کنید.

کارشناسان سفیرنور در کمترین زمان با شما تماس خواهند گرفت.