021-79147

روزهای کاری و زمان پاسخگویی: یکشنبه الی پنج شنبه ها از ساعت 9 صبح الی 17:30 عصر  02179147

راه‌اندازی پرواز مستقیم بین مشهد و کیِف اوکراین

راه‌اندازی پرواز مستقیم بین مشهد و کیِف اوکراین

راه‌اندازی پرواز مستقیم بین مشهد و کیِف اوکراین

راه‌اندازی پرواز مستقیم بین مشهد و کیِف اوکراین

راه‌اندازی پرواز مستقیم بین مشهد و کیِف اوکراین

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه زمینه توسعه همکاری های اقتصادی بین خراسان رضوی و استان های کشور اوکراین فراهم است، گفت: برای ارتقای سطح مناسبات اقتصادی بین ٢ استان کیف و خراسان رضوی آمادگی داریم و از پیشنهادها دراین زمینه استقبال می کنیم.

به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علیرضا رزم حسینی در دیدار سرگئی بوردیلیاک، سفیر جمهوری اوکراین در ایران، اظهار کرد: زمینه توسعه همکاری های اقتصادی بین خراسان رضوی و استان های کشور اوکراین فراهم است. سفیر جمهوری اوکراین در ایران هم در این دیدار با ابرازخرسندی از سفر به مشهد گفت: هیچ مشکلی در مسیر توسعه همکاری ها بین ایران و اوکراین وجود ندارد، اما باید روی سازوکار ارتقای سطح مناسبات اقتصادی برنامه ریزی شود. سرگئی بوردیلیاک افزود: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته، به زودی پرواز مستقیم بین مشهد و شهر کیف کشور اوکراین راه اندازی خواهد شد که می تواند توسعه روابط را تسهیل کند.

منبع : شهرآرا آنلاین