021-79147

سخنان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین

سخنان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین

سخنان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین

سخنان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین

رئیس‌جمهور اوکراین (اوکراینی: Президент України, Prezydent Ukrayiny) رئیس دولت اوکراین می‌باشد. وظایف رئیس‌جمهور شامل روابط بین‌المللی، تعیین سیاست‌های خارجی، انجام مذاکرات و امضا معاهدات بین‌المللی است. رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم اوکراین برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‌شود. (گاه با انتخابات زودهنگام و گاه با انتخابات از قبل برنامه‌ریزی شده) فرد منتخب محدود به دو دوره متوالی ریاست‌جمهوری است.[۲]

اقامتگاه رسمی رئیس‌جمهور کاخ ماریینسکی است که در پایتخت اوکراین، شهر کیف واقع شده‌است. دیگراقامتگاه‌های رسمی رئیس‌جمهور خانه چیمرز و خانه بیوه گریان است که برای بازدید رسمی توسط نمایندگان خارجی استفاده می‌شود. دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین به صورت غیررسمی با عنوان بانکوا شناخته می‌شود که نام خیابانی است که این دفتر در آن قرار دارد. دفتر ریاست‌جمهوری وظیفه مشورت با رئیس‌جمهور در امور داخلی و خارجی و مسائل حقوقی را دارد.ولی اکنون زلنکسی رئیس جمهور کشور اکراین است.

صحبت های رئیس جمهور اوکراین درباره جذب سرمایه و زیبایی های کشور اوکراین و کابینه جدید ریاست جمهوری اوکراین و توضیح درباره اهداف دولت اوکراین

[aparat id=”McjY2″]

[review]