روزهای کاری و زمان پاسخگویی: یکشنبه الی پنج شنبه ها از ساعت 9 صبح الی 17:30 عصر

هزینه تولد در اوکراین در مقایسه با نروژ چقدر است

هزینه تولد در اوکراین در مقایسه با نروژ چقدر است

هزینه تولد در اوکراین در مقایسه با نروژ چقدر است

هزینه تولد در اوکراین در مقایسه با نروژ چقدر است

هزینه تولد در اوکراین در مقایسه با کشور نروژ چقدر بوده است؟

در نروژ هزینه ها توسط دولت (یارانه )پرداخت می شود، بنابراین همه چیز در مورد بارداری ، زایمان و مراقبت از کودک رایگان است. بنابراین تفاوت زیاد است ، البته در یک کلینیک خصوصی.
نگرش همسرتان نسبت به زایمان در اوکراین چه بود و آیا هنگام زایمان کنار شما بودند؟
همانطور که قبلاً گفتم ، ما صحبت کردیم که چه گزینه ای برای خانواده بهترین خواهد بود و ما توافق کردیم که در اوکراین فرزند را بدنیا بیاوریم. ما هر دو بسیار خوشحالیم که این تصمیم را گرفتیم زیرا خیلی خوب شد که هر دو فرزند را در خانه خودمان و بدون استرس شروع کنیم. همسرم همانطور که در نروژ کنار من بود هنگام زایمان ، در اوکراین هم به همین صورت کنار من بود !

هزینه تولد در اوکراین در مقایسه با نروژ چقدر است
هزینه تولد در اوکراین در مقایسه با نروژ چقدر است