021-79147

اخبار مهم از سفارت

اخبار مهم از سفارت

اخبار مهم از سفارت

اخبار مهم از سفارت

به علت شیوع ویروس کرونا و برای حفظ سلامتی و عدم حضور در اماکن عمومی سفارت اوکراین تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد .

اخبار مهم از سفارت