021-79147

قانون کار در اوکراین

قانون کار در اوکراین

قانون کار در اوکراین

قانون کار در اوکراین

قانون کار در اوکراین دانشجویان بین المللی برای کار ضمن تحصیل در اوکراین نیاز به مجوز کار و یا اجازه اقامت به کار رسمی در اوکراین را دارند .

دانشجویان برای اعمال مجوز کار باید به هیئت پلیس (the Police )و گارد مرزی (Border Guard Board ) اوکراین مراجعه کنند .

دانشجویان برای کار ضمن تحصیل در اوکراین باید تاییدیه کتبی از موسسه آموزشی که در حال تحصیل در آن دانشگاه یا کالج هستند ،ارائه دهند.

قانون کار در اوکراین

– حداکثر مدت اعتبار مجوز کار دانشجویی مدت اعتبار اجازه اقامت در اوکراین است.

– برنامه های کاربردی پردازش  برای مجور کار ضمن تحصیل در اوکراین حدود ۱-۲ ماه طول می کشد.

ساعات کاری ضمن تحصیل در اوکراین برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۰ تا ۲۰ ساعت در هفته می باشد و برای مقاطع دکترا دانشجویان مجاز به ۳۰ ساعت کار ضمن تحصیل در اوکراین هستند.

ساعات کاری به صورت تمام وقت در اوکراین ۴۰ ساعت می باشد .با توجه به قانون کار در اوکراین  ساعات کارتمام وقت   ۵ روز در هفته با ۲ روز تعطیلی  (۴۰ ساعت در هفته) است.بعضی  شرکت ها و سازمان ها در اوکراین به  مدت ۶ روز در هفته کار با ۱ روز تعطیلی  می باشد ، اما تعداد کل ساعات کار همان (۴۰ ساعت در هفته)  می باشد.

شرکت مهاجرتی سفیر نور

جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر فرم مشاوره را تکمیل نمایید.

شرکت مهاجرتی سفیر نور