021-79147

 

اقامت اوکراین از طریق حضانت

اوکراین یکی از کشورهایی است که یک فرد خارجی می‌تواند با قبول حضانت یک اوکراینی مستحق که دادگاهی در اوکراین نیازمند بودن وی را تایید کرده اقامت اوکراین را دریافت کند. واضح است که این راه پیچیدگی ها و فراز و نشیب های خود را داراست که تیم تخصصی سفیر نور در این راه شما را تنها نمی‌گذارد و به صورت تضمینی تمامی مراحل اخذ اقامت اوکراین از طریق حضانت را برای شما طی می کند.

آماده سازی فردی که دارای چنین شرایطی از نظر دادگاه باشد و همچنین آماده سازی تمامی مدارک جهت ارایه به سازمان های ذیربط به عهده موسسه ما خواهد بود .و پس از گرفتن اقامت و ادای دین نسبت به فرد موردنظر متقاضی در آینده  مسئولیت دیگری  به عهده  نخواهد داشت .

تعریف فرزند خواندگی: فرزندخواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست تحت سرپرستی سازمان بهزیستی اوکراین  به خانواده های متقاضی که واجدالشرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی سرپرست باشند.درصورت تائید وضعیت مراقبت از فرزند و توانایی خانواده و حفظ منافع فرزند، گزارش نهایی تهیه و برای صدور حکم قطعی سرپرستی به دادگاه ذیربط منعکس می شود.

 

آیا با فرزند خواندگی در اوکراین می توان اقامت دائم و تابعیت این کشور را به دست آورد؟

بله با پذیرش یک کودک به عنوان فرزند خوانده می توان در ابتدا اقامت دائم اوکراین و سپس پاسپورت اوکراینی را بدست آورد.

آیا یک نفر از زوجین می تواند برای فرزند خواندگی در اوکراین اقدام کند؟

بله ولی در این صورت باید رضایت نامه همسر خود را داشته باشد و همچنین هر دو گواهی سلامت روان و عدم سو پیشینه خود را ارائه دهند.

برای کسب اطلاعات دقیق در مورد اقامت اوکراین و اقامت اوکراین از طریق حضانت می توانید با مشاوران موسسه حقوقی سفیر نور تماس گرفته و از مشاوره وکلای ما بهره مند شوید.