021-79147

بانک

برای داشتن حساب بانکی با ما تماس بگیرید

برای داشتن حساب بانکی در اوکراین دو حالت وجود دارد:
۱- داشتن اقامت دایم اوکراین
۲- داشتن برگه Custom Declaration برای پول (اظهار نامه گمرکی در مبادی ورودی کشور)

برای هر دو حالت بالا داشتن کد مالیاتی ضرورت دارد.

بانک های معروف اوکراین:
پریوات بانک
آوال بانک
اشاد بانک
دوییچه بانک

 

جهت دریافت مشاوره و روش های سپرده گذاری در بانک های کشور اوکراین از یک شنبه الی پنج شنبه از ساعت ۹ الی ۱۸ از با مشاورین ما در ارتباط باشید .