روزهای کاری و زمان پاسخگویی: یکشنبه الی پنج شنبه ها از ساعت 9 صبح الی 17:30 عصر

مزایای ازدواج با شهروند اوکراین

مزایای ازدواج با شهروند اوکراین

از مزایای ازدواج یا شهروند اوکراین می توان به موراد زیر اشاره کرد:

مزایای ازدواج با شهروند اوکراین
مزایای ازدواج با شهروند اوکراین

حق حرکت و اقامت آزادانه در خاک اوکراین
حق آموزش (از جمله آموزش و پرورش رایگان برای کودکان)؛
حق کسب تابعیت اوکراین
حق برخورداری از خدمات مالی در اوکراین (کارت، حساب، اعتباری، وام ها و غیره)
عدم نیاز به گرفتن اجازه کار برای اشتغال (کار موقت، کار ثابت و منظم)
حق برخورداری از شرایط کاری مناسب (ساعات کار، استانداردهای ایمنی و بهداشت، حقوق تعطیلات)؛
حق الحاق به خانواده (همسر، فرزندان و پدر و مادر )
عدم نیاز به اخذ ویزا، پر کردن کارت های مهاجرت، گرفتن ثبت نام، پرداخت هزینه های کنسولی.
حق در ورود با معافیت از حقوق گمرکی وسایل نقلیه (برای استفاده شخصی)
حق اخذ ویزا به کشورهای ثالث از اوکراین
حق برخورداری از حقوق بازنشستگی، کمک هزینه خانواده و امنیت اجتماعی (حداقل کمک درآمد، حقوق بازنشستگی، بهداشت و درمان رایگان، و غیره)