021-79147

گشت زنی پلیس اوکراین با اسکوتر

گشت زنی پلیس اوکراین با اسکوتر

گشت زنی پلیس اوکراین با اسکوتر

پلیس اوکراین با اسکوتر در خیابان ها گشت می زند

پلیس گشت اوژگورود اولین کسانی بودند که در اوکراین با اسکوتر برقی در شهر گشت زنی کردند. این موضوع در فیس بوک  توسط رئیس پلیس گشت، یوری مارتسنیشین اعلام شد.

وی خاطرنشان کرد که تنها دو دستگاه اسکوتر مخصوص گشت وجود دارد و ماموران نیروی انتظامی از آنها در قسمت مرکزی شهر استفاده خواهند کرد.

اگر نیرو گشت از کار روی اسکوتر لذت ببرند ، مقامات تعداد این نوع حمل و نقل را در سال آینده افزایش خواهند داد.

 

Украинские полицейские будут патрулировать улицы на самокатах

Полицейские Ужгорода первыми в Украине стали патрулировать город на электросамокатах. Об этом в сети Facebook  сообщил начальник патрульной полиции Закарпатской области Юрий Марценишин.

Он отметил, что самоката пока только два и пользоваться ими правоохранители будут в пешеходной центральной части города.

Если патрульным понравится работать на самокатах, власти увеличат количество этого вида транспорта в следующем году.

 

گشت پلیس با اسکوتر