021-79147

گواهینامه اوکراینی ۳۵۰ دلار ظرف ۳ روز

 

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه :

 

۱ – دو قطعه عکس ۳/۵ * ۴/۵ روی کاغذ مات

۲ – گواهینامه ایرانی و ترجمه به زبان اوکراینی به همراه مهر ناتاریوس

۳ – داشتن اقامت دائم یا موقت اوکراین

 

گواهینامه امریکایی

این گواهی نامه ها قلابی میباشند ، و هیچ ارزشی ندارند !!

الکی پولتون دور نریزید !!

خدایی نکرده اگر تصادف کنید ، بیمه به شما هیچ مبلغی پرداخت نمیکنید !!

 

اگر در اوکراین میخواهید رانندگی کنید فقط با گواهینامه اوکراینی !!

گواهینامه اوکراینی ، اینترنشنال هم می‌باشد ! و با آن در تمام کشورهای دنیا میتوانید رانندگی کنید !!

 

گواهینامه تقلبی
گواهینامه تقلبی

 

گواهینامه اصلی اوکراین
گواهینامه اصلی اوکراین