021-79147

روزهای کاری و زمان پاسخگویی: یکشنبه الی پنج شنبه ها از ساعت 9 صبح الی 17:30 عصر  02179147

مهاجرت به کشور اوکراین۲۰۲۰

مهاجرت به کشور اوکراین۲۰۲۰

مهاجرت به کشور اوکراین۲۰۲۰

مهاجرت به کشور اوکراین۲۰۲۰

چه کسانی می توانند به کشور اوکراین مهاجرت نمایند
وضعیت اقتصادی کشور اوکراین در سال های اخیر باعث شده است تا این کشور در رده اصلی ترین تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی به حساب بیاید.کشور اوکراین از لحاظ منابع طبیعی بسیار غنی است . مرکز وسیعی از صنایع عمدتاً در اطراف شهرهای بزرگ این کشور متمرکز شده است که این شهرها عبارتند از کیف ، خارکف ، اودسا ، دنیپرپتروسک ، دانتسک ، زاپاروژه ، نیکلایو و …که باعث شده است که اوکراین هم به لیست کشور های مقصد مهاجران از سراسر دنیا اضافه شود.البته مهاجرت به کشور اوکراین مثل هر کشور دیگری شرایط خاص خود را دارد.

چه کسانی می توانند به کشور اوکراین مهاجرت نمایند:

-دانشجویانی که  میخواهند در کشور اوکراین تحصیل کنند.

– کارگران ماهری  که حضور آنها به اقتصاد کشور اوکراین کمک خواهد کرد .

-سرمایه گذارانی که حداقل معادل ۱۰۰ هزار دلار در کشور اوکراین سرمایه گذاری نمایند .

-افرادی که خواهر ، برادر ، مادر بزرگ و یا پدر بزرگشان و یا نوه اشان دارای تابعیت کشور اوکراین باشد .

– افرادی که در گذشته تابعیت اوکراینی داشته اند .

-فردی که یکی از والدینش اوکراینی باشند .

-شخصی که با یک شهروند اوکراینی ازدواج کند و همچنین فرزندان نابالغش

-پناهندگانی که از لحظه درخواست پناهندگی به مدت ۳ سال پیوسته در خاک کشور اوکراین بوده اند .

مهاجرت به کشور اوکراین۲۰۲۰
مهاجرت به کشور اوکراین۲۰۲۰