021-79147

موزه میکرو مینیاتور اوکراین

موزه میکرو مینیاتور اوکراین

موزه میکرو مینیاتور اوکراین

موزه میکرو مینیاتور اوکراین

موزه میکرو مینیاتور اوکراین : یکی از مهم ترین جاذبه های دیدنی اوکراین

می باشد . این موزه یکی از جذاب ترین و جالبترین جاذبه های موزه های دنیا می باشد که شما می توانید کوچکترین اشیاء را در این موزه که اندازه میکرو دارند را مورد تماشای خود قرار دهید . که تمام آثار این موزه با استفاده از دست و تجهیزات مدرن ساخته شده اند.

موقعیت جغرافیایی موزه میکرو

موزه فوق در شهر کیف اوکراین قرار گرفته که مرکز اوکراین می باشد و پایتخت اوکراین بوده.

بهترین زمان بازدید از موزه میکرو

همه روز به صورت ۲۴ ساعته