021-79147

چرا باید کد مالیاتی در اوکراین اخذ کنیم ؟

چرا باید کد مالیاتی در اوکراین اخذ کنیم ؟

چرا باید کد مالیاتی در اوکراین اخذ کنیم ؟

چرا باید کد مالیاتی در اوکراین اخذ کنیم ؟

چرا باید کد مالیاتی در اوکراین اخذ کنیم ؟

۱- اگر اقامت دائم را دارید ، برای داشتن حساب بانکی در اوکراین ، داشتن کد مالیاتی ضروریه ،چرا که برای واریز و برداشت پول یکی از مدارک لازم برای بانک می‌باشد ٫ ولی اگر اقامت دائم ندارید ، در امور بانکی نیازی به کد مالیاتی ندارید ، چون موقع واریز پول باید مدرکی دال بر سفید بودن پول ارائه کنید (اظهارنامه پول در مبادی ورودی اوکراین ،تراکنش از طریق وسترن یونیون ،…)

۲- هنگام خرید ماشین یا خانه

۳- کلیه اسنادی که میخواهید در دفترخانه های اوکراین(ناتاریوس) به تایید برسانید

۴- ثبت شرکت و گرفتن اجازه کار