021-79147

جریمه نقض قرنطینه در اوکراین

جریمه نقض قرنطینه در اوکراین

جریمه نقض قرنطینه در اوکراین

جریمه نقض قرنطینه در کیف بازگردانده می شود به محض ورود کمیسیون دولتی و اورژانس به منطقه “زرد” جریمه آغاز می شود به گفته روبان، مناطق زرد رنگ تا هفته اتی معرفی می‌شوند وی افزود که میزان جریمه موسسات بزرگ در صورت نقض قرنطینه از 34 هزار گریونا شروع می شود

В Киеве вернут штрафы за нарушение карантина

Штрафовать начнут как только Госкомиссия ТЭБ и ЧС введет “желтую” зону.

По словам Рубана, “желтая” зона карантина может быть введена как со следующего понедельника, так и через неделю.

Он добавил, что сумма штрафов для столичных заведений при нарушении карантина будет начинаться с 34 тысяч гривен.

 

نقض قرنطینه در اوکراین